Žampiony - zdraví prospěšné účinky

Úvod Zdraví prospěšné účinkyŽampiony - zdraví prospěšné účinky

  Roku 1944 publikoval fr. lékař Paul Daguin, že sušená droga z žampiónů má léčebný účinek na některé alergické choroby, zejména kožní. Tato práce doložená podrobnou kazuistikou o 86 léčených pacientech, se zakládá na náhodném pozorování nemocného s kopřivkou, která vzdorovala jakékoliv obvyklé léčbě, náhle vyléčeného za 48 hodin, když se byl předtím přejedl velkým množstvím žampiónů. Ve Francii se z žampiónů donedávna vyráběl lék Campestryl, používaný k desenzibilizaci. U nás se dříve vyráběl přípravek Almykon.
  V Československu byla zkoušena v letech 1957-1961 práškovaná droga z žampiónu zahradního podleŽampionový prášekpůvodního receptu Daguinova pod pracovním názvem "psalliotin". Její desenzibilizující účinek se zvláště nápadně osvědčil u některých forem záduchy plicní (alergického astmatu). Lék se však u nás do výroby nedostal pro některé obtíže technického rázu, především proto, že jde o používání sušené drogy, která by nemohla být před požitím tepelně zpracována (jako je tomu např. u drog čajových). Byla oprávněná obava, že při komerční velkovýrobě nebude možné zajistit bezpečnou čistotu preparátu, tím spíše, že, jak známo, jde o houby pěstované na koňském trusu. Účinná látka obsažená v pěstovaných žampiónech není spolehlivě známa do dnes. (Nejde o vliv antihistaminový.)
  Dávkování k léčebnému použití: Pečlivě očištěné pěstované žampióny, dobře vysušené při teplotách nižších než 60 °C, nikoli na přímém slunci, a rozemleté na jemnou moučku, podáváme nemocnému 6x denně, v množství asi 0,5-1 g, což odpovídá hmotnosti asi 80-160 g čerstvé houby v jedné dávce. Zlepšení zdravotního stavu nastává obvykle kolem 5. - 10. dne, pokud se nedostaví ani do 14 dnů, lze předpokládat, že lék je v daném případě neúčinný. V případě zlepšení užíváme bez přerušení po dobu 30 dnů příslušné dávky a po 14-denní přestávce pak podáváme vždy každých prvních 10 dnů v měsíci udržovací dávky, opět 6x denně na hrot kulatého nože, což se osvědčilo zejména u průduškového astmatu a některých forem konstitučních ekzémů, žampión může zabírat i u dalších alergických onemocnění, jako např. u senné rýmy a potravinových alergií. U alergií na potraviny je možné vyzkoušet podání 4 dávek najednou před konzumací dané potraviny.

Autoři: Marta Semerdžieva, Jaroslav Veselský
 

Copyright 2018 - 2023 © Žampionárna Doly Jiří a Monika Pasekovi