Cena

Kolik mě to bude stát?

Peníze

Často se setkáváme s názorem, že za služby léčitelů se platit nemá, že se mají poskytovat zdarma. Proč? Peníze jsou energie převedená do hmoty. Peníze nejsou dobré ani špatné, je to jen kreativní energie, práce a služeb, lidí, kteří pracují. Jestliže věnujeme svůj čas činnosti, která je pro ostatní pozitivním přínosem, tak by tato činnost měla být podle zákonů Vesmíru také správně oceněna. Lidé často argumentují tím, že je to dar od Boha a proto má být zdarma. Jenže si lidé neuvědomují, že tento dar léčitelství má každý z nás a je jen na nás, zda se těmto schopnostem věnujeme či nikoliv. Žijeme ve světě, kde se naše práce většinou ohodnocuje penězi a jestliže se léčitel věnuje této činnosti naplno, tak je neetické myslet si, že by měl svůj drahocenný čas věnovat lidem zadarmo.

Zpěvák, přináší radost svým zpěvem, který je také darem od Boha a přesto nikoho nikdy ani nenapadne, že by měl koncertovat zdarma.I léčitel musí z něčeho žít, jako ostatní, platí nájem, musí vybavit svou praxi a než se léčitelství začne věnovat, mnohdy si ze svého platí semináře a školení.

Navíc dostane-li člověk něco zadarmo, tak si toho podvědomě vůbec neváží a v podstatě to i odmítá, což je zbytečná práce.

Když by léčitel svůj čas poskytoval zdarma, věnoval by se klientům, logicky, mnohem méně. A vznikla by tím i nerovnováha v energiích, protože brát i dávat, tak svět je nastaven.


Je třeba, aby sezení bylo uhrazeno předem na účet nebo hotově před započetím sezení. Odpadá tak nevyřešená otázka mezi klientem a praktikem a oba se nerušeně mohou soustředit na samotné léčení.

Cena za 1 osobní sezení Rekonektivního léčení je …...... 3.200 Kč NYNÍ DO KONCE LEDNA 2020 ZA ZAVÁDĚCÍ CENU 2000 Kč

Cena za 1 sezení Rekonektivního léčení na dálku je ….. 3.200 Kč NYNÍ DO KONCE LEDNA 2020 ZA ZAVÁDĚCÍ CENU 2000 Kč

Cena za The Reconnection – Znovunapojení .. 333 EURO cena je po celém světě stejná . tj.  8.400 Kč  ( Cena zahrnuje dvě osobní sezení)

Dárkový poukaz

Dárkový poukaz
 Ceny za DÁRKOVÝ POUKAZ jsou stejné.

Každou návštěvu je nutné domluvit a rezervovat předem.

Objednávat zatím můžete na email: pasekovi@tiscali.cz nebo na tel: 603 961 259

Copyright 2018 - 2023 © Žampionárna Doly Jiří a Monika Pasekovi